Prekážky sú tie strašné veci, ktoré vidíme, keď sa prestávame sústreďovať na svoje ciele.
Henry Ford