header image
Kto sme
Kto sme Print E-mail

Centrum poradenstva a prevencie v Senci je školské zariadenie MŠ SR, ktoré poskytuje psychologické poradenstvo a starostlivosť  rodičom a deťom vo veku od narodenia  až do obdobia, v ktorom ukončia svoju prípravu na povolanie.

V poradni pracuje odborný tím pracovníkov, ktorí Vám môžu pomôcť nájsť riešenia rôznych problémov  z oblasti výchovy a vzdelávania, osobnostného vývinu alebo profesionálnej orientácie dieťaťa.

Odborní pracovníci poradne sa riadia vo svojej práci princípmi etického kódexu psychológa, medzi ktoré patrí aj zásada dôvernosti a ochrany Vašich osobných údajov a poskytnutých informácií.

adresa: Lichnerova 22 Senec (1. poschodie)
   telefónne číslo: +421 948 222 901

• prvý kontakt, kontakt pre prihlášky -   

pracovné e-maily zamestnancov :

Mgr. Barbora Folkmanová, psychológ (predškolský vek)
Mgr. Silvia Furdek Keller, psychológ (kariérový poradca)
Mgr. Hana Horváthová, psychológ
Mgr. Dominika Kissová, psychológ (prevencia)
Mgr. Kristina Klenovics Czere, špeciálny pedagóg
Mgr. Katarína Malinovská, psychológ (prevencia)
Mgr. Stanislava Pintérová, špeciálny pedagóg
Mgr. Sandra Poláková, psychológ
Mgr. Svetlana Rosinová, psychológ
Mgr. Annamária Takáčová, psychológ
p. Jana Kentošová, administratívny pracovník 

 

Človek sa podobá ananásu, vonku hrubá šupa, vnútri úžasná sladkosť