header image
Psychologický servis poskytovaný predškolským zariadeniam
Psychologický servis poskytovaný predškolským zariadeniam Print E-mail
  • poskytujeme psychologické poradenstvo pre rodičov a učiteľov MŠ v špecifických otázkach výchovy a vývoja dieťaťa
  • realizujeme depistáže a vyšetrenia školskej pripravenosti detí zapísaných do prvých ročníkov s poradenstvom pre ich rodičov
  • pomáhame pri stimulácii psychického vývinu detí v predškolskom veku (v MŠ prostredníctvom metodickej pomoci, v CPPPaP realizujeme stimulačné programy typu rodič – dieťa)

 

 

 

 

„Pohár môžete vidieť do polovice prázdny alebo do polovice plný“. Môžete sa sústrediť na to, čo je v živote zlé, alebo na to, čo je dobré. Ale nech sa sústredíte na čokoľvek, dostanete toho viac. Výtvor nasleduje myšlienku. Premýšľajte o nedostatku, a dostaví sa. Predstavujte si hojnosť a dostanete ešte viac.“
MARIANNE WILLIAMSON