header image
Systém našej práce
Systém našej práce Print E-mail

Ak ste rodič, ako zákonný zástupca Vášho dieťaťa, môžete požiadať o  služby odborných zamestnancov centra  telefonicky, osobne, prostredníctvom učiteľa a výchovného poradcu školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.  

Naša sociálna pracovníčka alebo odborný pracovník Vám poskytne termín v ktorom sa dostavíte na naše pracovisko s dieťaťom (resp. podľa dohody s odborným pracovníkom).  Počítajte s opakovanou návštevou poradne v závislosti od Vášho problému a od zvoleného optimálneho spôsobu jeho riešenia.  

O naše služby môže požiadať aj škola resp. učiteľ, prostredníctvom prihlášky podpísanej rodičom alebo zástupcom dieťaťa alebo samotné dieťa – ak má viac ako 15 rokov. Súhlas rodiča dieťaťa je aj v tomto prípade potrebný.

Ako školské zariadenie poskytujeme so súhlasom rodičov informácie o výsledkoch psychologického vyšetrenia a našich odporúčaniach k riešeniu problémov dieťaťa v škole učiteľovi a to písomnou formou alebo formou konzultácie. Tieto informácie majú pomôcť  zvládnuť uvedený problém dieťaťa  v školskom prostredí.

Odborní pracovníci poradne navštevujú v pravidelných intervaloch základné školy v Senci a priľahlého okolia, kde si s nimi tiež môžete dohodnúť konzultáciu prostredníctvom výchovného poradcu, učiteľa alebo riaditeľa školy. 

O naše služby môžu žiadať aj rodičia detí v predškolskom veku.

 

 

 

 

Stále bedákame, že máme málo času, ale žijeme tak, ako keby sme ho mali nazvyš. 
Seneca