header image
Kto sme
Kto sme Print E-mail

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci je školské zariadenie MŠ SR, ktoré poskytuje psychologické poradenstvo a starostlivosť  rodičom a deťom vo veku od narodenia  až do obdobia, v ktorom ukončia svoju prípravu na povolanie.

V poradni pracuje odborný tím pracovníkov, ktorí Vám môžu pomôcť nájsť riešenia rôznych problémov  z oblasti výchovy a vzdelávania, osobnostného vývinu alebo profesionálnej orientácie dieťaťa.

Odborní pracovníci poradne sa riadia vo svojej práci princípmi etického kódexu psychológa, medzi ktoré patrí aj zásada dôvernosti a ochrany Vašich osobných údajov a poskytnutých informácií.

 

 

 

 

Zo svojho života by ste mali mať dobrý pocit. Akonáhle sa dostanete do blízkosti dobrých pocitov, začnete dostávať všetko dobré, čo ste si kedy želali. A nikto okrem vás nie je zodpovedný za to, ako sa cítite. Nemôžete ovládať to, ako sa správajú alebo cítia druhí, avšak máte plnú moc nad svojimi vlastnými myšlienkami, vibráciami, pocitmi.