Nemôžeme zmeniť minulé udalosti, ale môžeme zmeniť to, aký majú na nás dopad.
Virginia Satirová