„Pohár môžete vidieť do polovice prázdny alebo do polovice plný“. Môžete sa sústrediť na to, čo je v živote zlé, alebo na to, čo je dobré. Ale nech sa sústredíte na čokoľvek, dostanete toho viac. Výtvor nasleduje myšlienku. Premýšľajte o nedostatku, a dostaví sa. Predstavujte si hojnosť a dostanete ešte viac.“
MARIANNE WILLIAMSON