header image
Dôležité kontakty
Dôležité kontakty Print E-mail

Telefonické linky pomoci 

Tiesňové linky Jednotné európske číslo tiesňového volania 112

Požiarna záchranná služba 150, 112 

Záchranná zdravotná služba 155, 112 

Polícia 158, 112 Mestská polícia 159 

Linka záchrany - lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc 00421/ 850 111 313

Linky dôvery pre deti Detská linka záchrany 0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343 

Linka detskej istoty, 

LDI - UNICEF 0800 116 111

Linka detskej dôvery 0800 117 878 

Linka detskej dôvery - LIENKA 0800 112 878

Linka detskej pomoci 0800 100 444

Linka dôvery Nezábudka 0850 11 10 22

Linka nádeje 055/ 644 11 55

Linky pomoci proti násiliu Ambulantné krízové stredisko 0800 500 500 

Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000

Pomoc ohrozeným deťom 02/ 62 24 78 77

Pomoc ohrozeným ženám 02/ 62 24 99 14 

Krízová linka a poradňa sociálne, psychologické a právne poradenstvo 0903 519 550 - Bratislava (Aliancia žien)

Sociálno-právna poradňa 0800 500 500, štvrtok a sobotu od 14:00 - 20:00 hod.

AIDS Národné referenčné laboratórium pre AIDS 02/ 54 77 41 44

Linka dôvery a prevencie AIDS 02/ 59 36 91 74, 02/ 54 78 92 49 

Linka pomoci AIDS  02/ 44 45 47 21, 02/ 43 42 02 83, 048/ 41 542 26 

Obezita Liga proti obezite 0850 111 919 

Závislosť Linka pomoci fajčiarom 0850 111 682 

Linka dôvery toxikomanov 02/ 54 77 63 79 

Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog 02/ 53 41 74 64 

Linka dôvery pre drogovo závislých 02/ 62 24 68 36 

Hniezdo záchrany - pre ženy s nechceným tehotenstvom 0905 888 234 (nonstop) 

Infolinka proti rasizmu 02/16 356 

Linka dôvery na prevenciu v oblasti siekt 0907 409 294 

Linka na pomoc bezdomovcom 0907/ 733 388 - pon. - sob. od 17.00 do 22.00

Infolinka nielen o adopcii 0907 80 80 80

Informácie o nebezpečných výrobkoch 0850 111 937

Centrum Slobody zvierat  02/16187 

Linka detskej istoty 

Linka detskej istoty ako národný program Slovenského výboru pre UNICEF poskytuje v súčasnosti komplexné služby s cieľom pomáhať deťom na Slovensku ako aj ich rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii, kedy si nevedia dať rady. Linka detskej istoty ponúka dištančné poradenstvo prostredníctvom Detskej linky pomoci 116 111, na ktorej prevádzkuje taktiež Rodičovskú linku a Sociálno právnu poradňu. Poskytuje taktiež Linku pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 ako aj linku pre ohrozenia virtuálneho sveta na stránke Pomoc.sk. 

Linka pre deti a mládež 116 111  - anonymná poradňa pre všetky deti funguje bezplatne a non-stop počas celého roka 

Linka Pomoc.sk, tiež na 116 111 na chate a e-mailom 

linka pre ohrozenia detí vo virtuálnom svete funguje tiež na č. 116 111, bezplatne a non-stop 

Linka pre Hľadané deti 116 000 

Telefonická poradňa v prípade nezvestnosti dieťaťa funguje bezplatne a non-stop 

Linky pre dospelých

Rodičovská poradňa na čísle 116 111 vždy v stredu od 14:00 - 20:00 hod.   

Sociálno-právna poradňa na čísle 116 111 vo štvrtok a v sobotu od 14:00 - 20:00 hod.

 

 

Najviac cukru sypeme tam, kde je koláč pripálený