„Ukonči každý deň a nech ťa už netrápi. Robil si, čo si mohol. Určite sa ti doň vkradli nejaké chyby a nezmysly, zabudni na ne tak rýchlo, ako sa len dá. Zajtra je nový deň, vykroč správnou nohou a vyzbroj sa ľahkou mysľou, aby ti nestáli v ceste staré hlúposti.“
RALPH WALDO EMERSON