header image
Zoznam kontraindikovaných aktivít nezlučiteľných s psychologickou činnosťou
Zoznam kontraindikovaných aktivít nezlučiteľných s psychologickou činnosťou Print E-mail

Vážení rodičia,

v posledných rokoch sme zaznamenali praktizovanie určitých činností, postihujúcich psychiku, na ktoré si vás dovoľujeme upozorniť. Ide o neodborné metódy a postupy, ktoré nie sú žiadnym spôsobom zlučiteľné so psychologickou činnosťou a môžu tak viesť až k poškodzovaniu psychického zdravia klienta. Sú uvedené v nasledovnom zozname:

1. Okultné liečebné metódy ázijského pôvodu - pochádzajúce z hinduistickej filozofie:

 • joga a jej rôzne formy
 • transcendentálna meditácia TM( názov sekty ako aj názov metódy )

2. Ostatné okultné energetické liečebné metódy

 • liečebný magnetizmus – prenášanie okultných síl cez telesný kontakt alebo vkladaním rúk (reiki metóda, kineziológia)
 • liečenie zariekavaním
 • liečenie cez rôzne fetiše, talizmany, amulety : náušnice, náramky, retiazky, kovy, drahokamy, biorezonátory, rušiče geopatogénnych zón apod.
 • vyhľadávanie liečebných prostriedkov ako bylín, kyvadla
 • psychotronika - liečba zvláštnou psychickou energiou

3. Okultné diagnostické metódy (diagnostické veštenie a jasnovidectvo)

Stanovenie diagnózy cez okultné schopnosti:

 • jasnovidectvo
 • čítanie aury

Diagnostika pomocou rôznych predmetov:

 • vykladanie kariet
 • veštenie z kríštáľovej gule
 • diagnostika pomocou siderického kyvadla a prútika
 • diagnostika na základe horoskopu a biorytmu

Diagnóza z rôznych častí ľudského tela:

 • veštenie z ruky
 • veštenie z dúhovky (irisdiagnostika, iridiológia)
 • diagnostika z ucha
 • diagnostika podľa pulzu

Diagnóza cez priamy spiritizmus - pýtanie sa zomrelých

Psychotechniky formou meditácie:

 • regirthing (terapia pomocou prežívania svojho narodenia)
 • reinkarnačná terapia (terapia pomocou prežívania prevtelenia)
 • Silvova metóda a pod.

Kritika

 • neodborné metódy - bez potvrdenia súčasnej vedeckej platnosti
 • manipulatívne metódy v rukách odborníkov s neetickým prístupom
 • vysoké finančné náklady za "liečbu"
 • negatívne priame a vedľajšie účinky "liečby"
 • predpokladá sa výlučne pasívny prístup klienta
 • zanedbáva sa odborná diagnostika a liečba
 • častá väzba na sektu (prednáška o joge je aj náborom do Hare Krišna a podobne)

 

 

VÚDPaP Bratislava

 

Nikdy nezačínaj prestávať, nikdy neprestávaj začínať.