Najdôležitejšie zmeny, ktoré zažívame, zväčša nie sú výsledkom veľkolepých, ale celkom obyčajných udalostí nášho každodenného života.