header image
Oznamy
Oznamy

Vážení rodičia, môžete sa obrátiť aj v týchto dňoch na našich odborných zamestnancov ktorí sú Vám k dispozcii.

Pokiaľ by išlo o krízovú situáciu vyžadujúcu si okamžitú pomoc (vojna, migrácia, a i.) môžete nás kontaktovať na tel. č. 0948222910 alebo na mobilných číslach našich zamestnancov uvedených v sekcii Kto sme v čase od 8.00 do 18.00 hod.

V prípade potreby môžete kontaktovať tiež Linku pomoci VUDPaP: 0910 361 252, krizovalinkapomoci.sk alebo na tel. č.: 0800 500 333, Linku detskej istoty 116 111.

Psychologická pomoc deťom utečencov z Ukrajiny sa poskytuje na tel. č. +457 948 068 827.


Informačné letáky v súvislosti s vojnou na Ukrajine


Linky pomoci v krízových situáciách


Rady PRE DETI v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine


Rady PRE RODIČOV v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine


Informácie o opatreniach pri vstupe do priestorov CPPPaP


Ako zvládnuť náročné obdobie COVID 19

 

Keď chceš mať niečo, čo si ešte nikdy nemal, musíš urobiť niečo, čo si ešte nikdy neurobil.