header image
Oznamy
Oznamy

Poďakovanie spoločnosti Carcoustics Slovakia Senec

Touto cestou zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci vyjadrujú vďaku vedeniu a zamestnancom  spoločnosti Carcoustics Slovakia Senec, s. r. o. za poskytnutie finančného príspevku, ktorým hore uvedená spoločnosť umožnila Centru uchádzať sa o  financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“. [viac info]

 

* * *

 

CPPPaP v Senci hľadá odborných zamestnancov na pozíciu špeciálny pedagóg a na pozíciu psychológ. Nástup možný od Januára 2019.
Záujemci sa môžu kontaktovať na tel. čísle 02/ 45926708 alebo e-mailom na adrese: riaditel@poradnasenec.sk

 

* * *

 

Oznamujeme všetkým potencionálnym klientom CPPPaP v Senci, že pracovisko sídli na novej adrese: Lichnerova 22 v Senci – 1. poschodie. 

Ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené. 

 

* * *

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

 

V určitých momentoch sme nútení priznať si vlastnú bezmocnosť či neschopnosť a z hĺbky duše povedať: „Kašlem na to!“ A práve tento postoj môže byť zlomovým bodom, ktorý je výrazne oslobodzujúci.