header image
Oznamy
Oznamy

PANDEMICKÝ PLÁN na rok 2020/2021


Ako zvládnuť náročné obdobie v súvislosti so šírením infekcie COVID-19.

Šírenie infekcie COVID-19 predstavuje novú, mimoriadnu situáciu svetovej pandémie, ktorá kladie nároky na celú našu spoločnosť.

Hystéria a panika nepomáha tak celkovej atmosfére v rodine ani Vášmu zdraviu. Stres oslabuje našu imunitu. Panika, obavy, strach vzniká v našej hlave formou negatívnych myšlienok – udržiavajte  mieru svojej úzkosti a strachu  pod vedomou kontrolou.

Čo nám  pomôže?

1)  Dodržiavajte pokyny úradov a odborníkov o situácii v spoločnosti, ktoré sú Vám sprostredkované verejnoprávnymi prostriedkami (TV, RTVS).

2) Je dôležité, aby ste robili veci, o ktorých viete, že zvyšujú pocit  bezpečnosti a ochrany pred infekciou  (nosenie rúšok, obmedzenie styku s ľuďmi, umývanie rúk mydlom, atď.). Prispieva to tiež k pocitu kontroly nad situáciou a zmierňuje to neistotu, strach a pocit bezbrannosti.

3) Ak ste v karanténe alebo trávite čas doma s deťmi,   rozdeľte medzi členov rodiny úlohy týkajúce sa starostlivosti o domácnosť, záhradku. Stanovte režim dňa pre deti ktorý bude zahŕňať aj ich  štúdium podľa rozvrhu v škole. Dbajte o to, aby ste neupadli do pasivity.

Podporujte u detí využívanie náučných  programov, ktoré poskytujú médiá.

Využívajte priestor ktorý je vytvorený  súčasnou situáciou na udržiavanie dobrých vzťahov s deťmi, zaraďujte do svojho programu aj spoločné aktivity.

Na otázky svojich detí odpovedajte. Vhodným spôsobom informujte o koronavíruse svoje deti, aby ste nezvyšovali ich strach alebo úzkosť. Podávajte pravdivé  a základné informácie primerané veku dieťaťa, ktoré prispejú k porozumeniu dieťaťa o čo ide a dodajú im pocit  bezpečnosti. Nezahŕňajte deti nadbytočnými a katastrofickými informáciami, ktoré by zvyšovali ich strach (o rodičov, starých rodičov, o svoje zdravie, atď).

Viac informácií ako deťom primerane sprostredkovať informácie o COVID-19 nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

4) Vyberajte si vhodné zdroje informácií - medzi takéto zdroje patria:

- stránka Úradu verejného zdravotníctva SR,

- spravodajské médiá, 

- zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia,

- lekári, vedci a iní zdravotnícki profesionáli 

5) Zvážte, koľko času budete venovať zbieraniu informácií na internete, sociálnych sieťach, - obmedzte čítanie správ na potrebné minimum – eliminujte sedenie na internete alebo pri sledovaní správ v televízii. Nadmerné sústredenie sa na sledovanie situácie a získavanie informácií o počte nakazených prípadne mŕtvych neprispieva k vašej psychickej pohode.  Uvedomte si, že ide o čísla ktoré znamenajú veľmi malú časť populácie. Bagatelizovanie situácie však tiež nie je dobrou stratégiou (napr. skúste si informácie dávkovať, 1-2x za deň, na obed si prečítam správy, večer si pozriem  TV správy)

6) Nešírte neoverené informácie a paniku  alebo falošné správy – držte sa informácie, že ide o druh chrípky ktorú je možné zvládnuť a len malý počet ľudí (starších s pridruženými ochoreniami tejto infekcii podľahne).

Na príprave vakcíny pracuje veľa krajín a odborníkov, je vysoko pravdepodobné, že účinný liek aj  objavia.

Odporúčame nezaoberať sa  príliš negatívnymi myšlienkami napr. na to, čo nás čaká v budúcnosti  - nemáme k tomu dosť relevantných informácií, nie sme jasnovidci aby sme teraz riešili to, čo sa možno ani nestane. 

Zaoberajme sa viac prítomnosťou a vychutnávajme si drobné radosti ktoré nám život prináša teraz a tu

5) Starajte sa o svoje zdravie – chráňte sa:  (nezabúdajme, že my rodičia sme pre svoje deti veľkým príkladom. Deťom priamo alebo nepriamo sprostredkúvame informácie ako sa vypriadavame so vzniknutou situáciou, poskytujeme model ako sa v tejto situácií zachovať, čo je dôležité dodržiavať, ako je potrebné sa o seba a svoje okolie starať atď. )

 

  • noste rúšku keď idete z domu – dávate tým najavo, že rešpektujete druhých a chránite ich pred nákazou (poukazujte na zmysluplnosť opatrení, hľadajme za nimi spolupatričnosť a širšie súvislosti – som súčasťou komunity a i JA prispievam k bezpečnosti rešpektovaním odporučení)
  • kvalitný a dostatočne dlhý spánok udržiava náš imunitný systém v rovnováhe
  • pohyb a cvičenie udržiava vašu imunitu v dobrom stave  - dbajte na primeranú fyzickú aktivitu a venujte sa cvičeniu doma
  • zásobujte svoje telo D-vitamínom pobytom na slnku, konzumáciou rybieho oleja
  • svoju imunitu môžete posilniť aj otužovaním alebo ak je to možné aj saunovaním
  • dodržiavajte hygienu – je to dobrá prevencia proti infekcii
  • udržiavajte si pozitívne myšlienky a optimistické emocionálne naladenie  (čítajte vhodnú literatúru, pozerajte filmy ktoré Vás udržia v dobrej nálade, venujte sa svojim koníčkom, robte si drobné radosti)
  • stravujte sa zdravo a neprejedajte sa, obmedzte zlozvyky (fajčenie, alkohol)
  • buďte zdržanliví k „zaručeným receptom na koronavírus“  ktoré sa šíria po internete, overujte si informácie u odborníkov

 

6) Snažte sa myslieť na druhých a byť ohľaduplní a nápomocní k susedom, starším ľuďom  a pomáhajte ľuďom, ktorí sú ochotní prijať Vašu pomoc (v súčasnej dobe je priestor efektívne využiť sociálne siete či telefóny – zavolajte ľuďom s ktorými ste dlho pre svoje povinnosti neboli v kontakte. Podiskutujte ako zvládajú túto situáciu, vymeňte si pár nápadov, tipov ktoré sa vám osvedčili pri riešení súčasnej situácie, urobte si pomocou komunikačných platforiem ( obraz aj zvuk)  stretnutia so svojimi blízkymi, atď.

7)  Nedovoľte aby vás ovládol strach a panika, ktoré negatívne ovplyvňujú Vaše racionálne rozhodovanie. Hovorte o svojich obavách a zverte sa so svojim strachom alebo úzkosťou človeku, ktorému dôverujte a ktorý vás dokáže upokojiť. V prípade odbornej pomoci sa môžete obrátiť na linky podpory, napr.

https://ipcko.sk/

http://www.ldi.sk/* * *

 

Oznamujeme všetkým potencionálnym klientom CPPPaP v Senci, že pracovisko sídli na novej adrese: Lichnerova 22 v Senci – 1. poschodie. 

Ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené. 

 

* * *

 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú m&oci

 

Nádej je významnou súčasťou, alebo prísadou zmeny.
Virginia Satirová