header image
Oznamy
Oznamy

Vážení rodičia, klienti, v záujme ochrany Vášho zdravia, prevencie šírenia infekčného ochorenia COVID-19, ochrany zdravia zamestnancov CPPPaP v Senci dodržiavajte pre vstupe do priestorov Centra a v priestoroch Centra nasledovné pokyny: 

Vstup do priestorov Centra majú len osoby s platným Covid pasom alebo platným negatívnym antigénovým testom. 

Vstup do priestorov Centra  je zakázaný 

  • osobám, ktoré  sa nemôžu preukázať platným Covid pasom alebo platným negatívnym antigénovým testom 
  • všetkým, ktorí boli  v úzkom kontakte s chorým na COVID-19 (cca do 4 dní po kontakte)
  • všetkým, ktorí sú t. č. v ochrannej karanténe 
  • všetkým, ktorí žijú v jednej domácnosti s osobou v karanténe
  • všetkým, ktorí majú príznaky nejakého infekčného ochorenia (bolesť hlavy, bolesť hrdla, dýchacie ťažkosti, kašeľ, teplota...)

  • Rodičia klientov alebo plnoletí klienti vyplnia pred vstupom do priestorov Centra dotazník zameraný na zistenie prejavov vírusového ochorenia COVID 19. Pri zistení akýchkoľvek prejavov ochorenia u detí  bude práca s nimi prerušená a dieťa si preberú rodičia. Termín vyšetrenia bude dohodnutý s odborným zamestnancom až po uzdravení dieťaťa. 
  • Pri vstupe do priestorov Centra si dezinfikujte ruky.
  • V priestoroch Centra je potrebné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom (FFP2 alebo FFP3) a deti musia mať prekryté dýchacie cesty rúškami. Použite ochranné návleky na obuv. 
  • V čakárni sa môžu zdržiavať maximálne 3 osoby (predovšetkým rodičia detí v predškolskom alebo mladšom školskom veku. Čakajúci - udržiavajte odstup od seba minimálne dva metre a prekrytie dýchacích ciest rúškami. 


Informácie o opatreniach pri vstupe do priestorov CPPPaP


Pandemický plán na rok 2020/2021


Ako zvládnuť náročné obdobie COVID 19


 

 

Zaháľanie je matka všetkých nápadov