„Zdalo by sa, že v materiálnom svete neexistuje väčší kontrast, než aký existuje medzi uhlím a diamantom, pričom tie sú iba odlišným usporiadaním totožných molekúl uhlíka. Tak ako je diamant premeneným uhlím, aj z nášho zmätku môže vzniknúť jasné vedomie.“
TARA BENNET-GOLEMANOVÁ