Staraj sa o svoje myšlienky, pretože sa z nich stanú slová.
Staraj sa o svoje slová, pretože sa z nich stanú skutky.
Staraj sa o svoje skutky, pretože sa z nich stanú zvyky.
Staraj sa o svoje zvyky, pretože utvárajú charakter.
Staraj sa o svoj charakter, pretože ten utvára osud.
A osud - to je tvoj život.
Dalajláma