Všetko v živote si vytvárame sami. Základom všetkého je váš vnútorný súlad a vzťah k sebe samému.