Život, ktorý žijeme nie je statický, zmeny plynú, prebiehajú stále. 
Lao C